GEÇMİŞTE TÜRK BİLİM ADAMLARI(KISA BİLGİLER)

 

AHMED CEVDET PAŞA: (1823-1895)19. yüzyıl Türkiyeâ??sinin önde gelen bilim ve devlet adamlarındandır.

AHMED EL-BİRUNİ: (973-1051)İslam Dünyasıâ??nın en büyük bilim adamı ve bütün çağlar gözönüne alındığında ise, en büyük bilim adamlarından biri.â?

ALİ KUŞÇU: (1403-1474)15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir.

BATTANİ: (850-929)Devrinin en önemli astronomlarından ve matematikçilerinden olan Battâni ,Sâbit ibn Kurrâ gibi, Urfaâ??nın Harran Bölgesiâ??ndendir ve yıldızlara tapan Sabii Diniâ??ne mensuptur.

Rakkaâ??da özel bir gözlemevi kurmuş ve burada 887-918 tarihleri arasında son derece önemli gözlemler yapmıştır.

İBN-İ SİNA: (980-1037)Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sinâ, matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.

 

ABDÜLHAMİD İBN TÜRK:Tarihte Türk lakabını taşıyan nadir Türk bilim adamlarındandır. Hârezmiâ??nin çağdaşıdır.

TAKİYÜDDİN:Takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. Matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir.

KATİP ÇELEBİ: (1609-1657)Türk bilim ve fikir adamı
17. yy.da yaşamış ünlü Türk bilim ve fikir adamlarından biri olan Kâtip Çelebi, Avrupalılarca Hacı Halife (Hacı Kalfa) adıyla bilinir.

 

HAZARFEN AHMED ÇELEBİ:Kendisi dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. Onyedinci yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan Dördüncü Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir.

GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ : (1730 - 1790) 1730 yılında şimdiki Manisaâ??nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir.

HÜSEYİN TEVFİK PAŞA:(1832-1901)Hüseyin Tevfik Paşa Vidinâ??de doğmuş, genç yaşta İstanbulâ??a gelmiş ve Askerî Okulâ??da okumuştur.

KERİM ERİM:İstanbul Yüksek Mühendis mektebiâ??ni bitirdikten (1914) sonra Berlin Üniversitesiâ??nde Albert Einsteinâ??in yanında doktorasını yaptı (1919).

MATRAKÇI NASUH : ( â?¦. - 1564) Türk, minyatürcü. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor.

SALİH ZEKİ : (1864 - 1921) 19. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş, değerli eserler vererek, 57 yaşında hayata gözlerini kapamış, bir ilim ve fikir adamıdır.

MOLLA LÜTFİ : (? - 1495)
15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıd dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir.

ULUĞ BEY : (1393 - 1449)
Türk matematikçilerinden birisi olan Uluğ Bey, Timurâ??un erkek torunlarından hükümdar olanlardan birinin oğludur. Asıl adı Mehmetâ??tir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !